عقاب خالدار بزرگ ( عقاب تالابی )

نام علمی : Aquila Clanga

نام انگلیسی:  Greater Spotted Eagle    

نام فارسی: عقاب خالدار بزرگ ( عقاب تالابی ) 

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 66 تا 74 سانتیمتر طول دارد. اندکی بزرگتر از عقاب خالدار کوچک و تیره تر از آن است. روتنه و پرهای پوششی آن تیره، اما جبه تیره تر و فاقد لکه ی روی شاهپرهای اولیه است. سفیدی روی قاعده ی دمش بسیار کمرنگ است. زیر تنه قهوه ای تیره، پرهای برواز تیره و زیر بال هایش مایل به قهوه ای است، با بال های کمرنگ تر و روتنه ی قهوه ای مایل به سیاه است که 1تا 3 نوار سفید رنگ روی بال هایش دیده می شود و در قاعده ی دمش سفیدی ای به شکل «|O» به چشم می خورد. این پرنده بال های دراز و بلندی دارد و در هنگام بالبازروی، بال ها را از ناحیه خم بال روبه پایین کج می کند. دمش نسبتا کوتاه و تا حدودی گرد است. پروازی شبیه عقاب خالدار کوچک دارد.

صدا: صدای این پرنده شبیه عقاب خالدار کوچک، به صورت «کیاک- کیاک- کیاک» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در مناطق جنگلی در حاشیه ی مناطق ابی، در یاچه ها، رودخانه ها و باتلاق های پردرخت به سر برده  همانجا آشیانه می سازد، اما، هر دو جنس، در هنگام مهاجرت، در مناطق باز دیده می شوند. در ایران، زمستان ها نسبتا فراوان است و به تعداد اندک تولید مثل می کند و نیز به تعداد اندک د ربلوچستان دیده شده است.

حفاظت: این پرنده در زمره ی پرندگان حفاظت شده است، بنابراین، باید برای حفاظتش، خصوصا از مناطق تولید مثل این پرنده، اقدامات جدی صورت گیرد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.