عقاب خالدار کوچک(عقاب جنگلی)

نام علمی : Aquila Pomarina

نام انگلیسی:  Lesser Spotted Eagle    

نام فارسی: عقاب خالدار کوچک(عقاب جنگلی) 

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 60 تا 66 سانتیمتر طول دارد. پرو بالش قهوه ای تیره و شبیه عقاب خالدار بزرگ اما اندکی کوچکتر است. رنگ جبه تیره تر از پوشش روی بالها، که به رنگ قهوه ای طلایی است. دیده می شود. لکه ی کمرنگی در قاعده ی روی شاهپرها وجود دارد و بر پوشپرها ی روی دم، لکه کرم زرد رنگ و کوچکی دیده می شود. پرنده ی نابالغ معمولا لکه ی بزرگ اخرایی رنگی در پس گردن و لکه های سفیدی در روتنه دارد که این لکه کوچکتر از لکه ی سطح پشتی عقاب خالدار بزرگ نابالغ است. در پرواز، به واسطه قاعده ی باریک دم مستطیل شکلش د رانتها و همچنین، در هنگام بالبازروی به واسطه ی بال های باریک منحنی مانندش که سر بال ها رو به پایین است، شناخته می شود.

صدا: صدای این پرنده تکرار حدودا ده بار«کی ییپ- کی ییپ- کی ییپ» است

زیستگاه: این پرنده اغلب در نزدیکی آب و بیشتر در مناطق پردرخت و دور افتاده با فضای باز به سر برده و روی درخت ها آشیانه می سازد. در ایران، تابستان ها در نواحی در یای خزر و به صورت مهاجر عبوری در شمال و غرب دیده می شود.

حفاظت: این پرنده در زمره ی پرندگان حفاظت شده است، بنابراین، باید برای حفاظتش اقدامات جدی صورت گیرد.

نظرات بسته شده است.