عقاب پریا

نام علمی : Hieraeetus Pennatus

نام انگلیسی:  Booted Eagle    

نام فارسی: عقاب پریا

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 45 تا 53 سانتیمتر طول دارد. در دو رنگ دیده شده و هم اندازه ی سارگپه، اما چارچوب و وضیعت بال ها، شبیه کورکور سیاه است. دم د رانتها مستطیل شکل و نسبتا بلند است. رنگ روشن این پرنده زیر تنه ، سفید کرمی است و بال های پروازش تیره رنگ است، که نواری شبیه کورکور روی بال هایش دیده می شود. شانه بی رنگ است و در قاعده ی دو طرف گردن، نقطه ی سفید کوچکی وجود دارد که از روبه رو به خوبی دیده می شود. روتنه د رنوع تیره رنگ این پرنده شبیه نوع بی رنگ آن است، اما زیر تنه اش قهوه ای تیره است و در قسمت مرکزی زیر بال، نوار سیاهی دیده می شود. قاعده ی پرهای پرواز تیره تر، داخل شاهپرهای اولیه بی رنگ و چهارچوب روتنه و شکل دم، متفاوت از سایر عقاب هاست. از سارگپه ها تندتر بال زده و پروازی سریعتر و زیبا تر دارد و اغلب به صورت مارپیچی از لابلای درختان می گذرد. با بال های باز، در حالی که سرش اندکی به جلو متمایل است، بالباز اوج گیری می کند و از پرندگان و جانوران کوچک تغذیه می کند.

صدا: صدای این پرنده زنگ دار و سوت مانند است.

زیستگاه: این پرنده د رمناطق جنگلی و در نزدیکی نواحی باز و کم درخت جنگل به سر برده و روی درختان بلند آشیانه می سازد. در ایران، تابستاه ها نسبتا فراوان، به صورت مهاجر عبوری دیده شده و گزارش هایی مبنی بر تولید مثل این پرنده در فارس دردست است.

حفاظت: این پرنده در زمره ی پرندگان حفاظت شده است، بنابراین، باید برای حفاظت از محل های تولید مثلش اقدامات جدی صورت گیرد.

نظرات بسته شده است.