فاخته ( کبوتر کوهپایه )

نام علمی : Columba Oenas

نام انگلیسی:  Stock Dove    

نام فارسی: فاخته ( کبوتر کوهپایه )

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 33 سانتیمتر طول دارد. و اندازه اش متوسط، به رنگ آبی خاکستری است. تفاوتش با کبوتر جنگلی، فقدان نوار سفید روی بال و لکه ی سفید روی گردن است، همچنین، اندکی کوچکتر، دم کوتاهتر، بدن جمع و جورتر و بال زدن هایش سریع تر از کبوتر جنگلی است. تفاوتش با کبوتر چاهی، فقدان سفیدی زیر بال ها و داشتن شاهپرهای پرواز تیره تر است. میانه ی روی بال ها خاکستری دودی بوده، اما فاقد دمگاه سفید و رگه های سیاه در طول پرهای ثانویه است (در کنار این ویژگی ها، باید تفاوت این کبوتر با نژادهای شرقی کبوتر چاهی، که دمگاهش خاکستری است مد نظر باشد). منقار، در انتها بی رنگ و چشم ها تیره است. اغلب در گروه های کوچک دیده می شود.

صدا: صدای این پرنده، شبیه «کو-کو-کو-کو) شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در مناطق درختی باز با درختان کهنسال و مزارع به سر برده و درسوراخ درختان وشکاف سنگ ها آشیانه می سازد در ایران، زمستان ها فراوان است و تولید مثل نیز می کند.

حفاظت: با وجود اینکه در سال های اخیر جمعیت این پرنده کاهش یافته است، اما در صورت کنترل میزان شکار و حفاظت از مناطق تولید مثل آن، در حال حاضر مشکل چندانی ندارد.

نظرات بسته شده است.