فلامینگو کوچک

نام علمی : Phoenicopterus Minor

نام انگلیسی:  Lesser Flamingo    

نام فارسی: فلامینگو کوچک

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 85 سانتیمتر طول دارد و از فلامینگو کوچکتر و صورتی رنگ است. منقارش سیاده رنگ و از فاصله ی بسیار نزدیک، نوک منقارش قرمز تیره دیده می شود. در پرنده ی بالغ، پرو بال به رنگ گلی صورتی و روتنه و زیر تنه و گردنش صورتی کمرنگ است. شانه و بال ها به رنگ قرمز و شاهپرهای اولیه و ثانویه اش به رنگ سیاه دیده می شود. جوان ها شبیه فلامینگو به رنگ قهوه ای کمرنگ چرکی با منقار سیاه دیده می شوند .

زیستگاه: این پرنده، عمدتا د ریمن و به صورت مهاجر در خلیج فارس و دریای عمان هب سر می برد و اشیانه را در کنار سواحل گلی و کاسه مانند می سازد.

حفاظت: بررسی وضیعت جمعیت وحفاظت از  زیستگاه های این پرنده؛ مخصوصا در تالاب خورخوران و سواحل هرمزگان، برای بقای آن اهمیت بسزایی دارد.

نظرات بسته شده است.