فلامینگو

نام علمی : Phoenicopterus Ruber

نام انگلیسی:  Greater Flamingo    

نام فارسی: فلامینگو

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 130 سانتی متر طول دارد، که با پاهای بلند و گردن دراز، در رنگ های صورتی و سفید، یا منقار به پاتیین برگشته، از سایر پرندگان کنار آب چر متمایزمی شود. فلامینگو در مقایسه فلامینگو کوچک از جمعیت و پراکندگی بیشتری برخوردار است.

نر وماده همشکل اند ولی ماده اندکی کوچکتر است و سفیدی پرو بال ، به تدریج صورتی رنگ و سپس به رنگ قرمز تبدیل می شود. فلامینگوها جوان به اندازه نصف فلامینگوهای بالغ اند و به رنگ خاکستری مایل به قهوه ای دیده می شوند. فلامینگو کوچک به واسطه ی رنگ صورتی از فلامینگو متمایز است. روتنه سفید وبال ها و شانه هایش صورتی قرمز است. شاهپرهای اولیه و ثانویه سیاه و پاها و منقارش قرمز رنگ است. اما توک منقار سیاه است. هنگام پرواز، پاها و گردن را کشیده و در امتداد بدن قرار می دهد و سر را اندکی پایین نگه می دارد.

صدا: صدای این پرنده کوتاه و غرغر مانند است  و از دسته هایی که درحال تغذیه اند ، شبیه صدای غاز به گوش می رسد.

زیستگاه: این پرنده در مناطق ساحلی دریاها و در یاچه های شور و کم عمق به سر می برد. و آشیانه را به شکل توده ای کاسه مانند که از گل است و کمی بالاتر از آب قرار دارد، می سازد و همانجا تولید مثل می کند. د ر ایران، در در یاچه ی ارومیه، فارس و سیستان؛ به تعداد نسبتا فراوان دیده می شود و در کلین های بزرگ؛ در دریاچه ارومیه، تولید مثل می کند. به تعداد اندک درشمال شرق نیز دیده شده است.

حفاظت: جزو پرندگان حمایت شده است، حفاظت از مناطق زیست و تولید مثل این پرنده، برای بقای آن اهمیت بسزایی دارد.

نظرات بسته شده است.