قرقی

نام علمی : Accipter Nisus

نام انگلیسی:  Sparrowhawk    

نام فارسی: قرقی 

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: پرنده ی نر، 28 سانتیمتر و پرنده ی ماده 38 سانتیمتر طول دارد و از نرها بسیار بزرگتر و حدودا هم اندازه ی نر طرلان اند. پروازی بسیار تند با بال زدن نهای سریع دارند. انتهای بدن لاغر و دم بلند و باریک با انتهای مستطیل شکل و سر کمتر جلو آمده است. زیر تنه سفید است که در آن راه اره عرضی نزدک به هم؛ به رنگ قهوه ای تا قهوه ای تیره دیده می شود. روتنه، در پرنده ی نر، به خاکستری پر رنگ با گونه های خرمایی و لکه ی سفیدی در پس گردن، و در پرنده ی ماده، قهوه ای مایل به سیاه با نوار آبرویی پیوسته باریک به رنگ سفید، که تا پشت سر امتداد دارد. دیده می شود. در پرنده ی نر، زیر دمگاه سفید و روی دم خاکستری است که در آن نوارهای عرضی سیاه رنگ به چشم می خورد. در پرنده ی ماده، زیر دمگاه و زیر تنه سفید است و در آن راه راه عرضی قهوه ای کمرنگ مشاهده می شود. پرنده ی نابالغ شبیه پرنده ی ماده به نظر می رسد اما قهوه ای رنگ تر است. هنگام شکار در بالای پر چین های و حصار ها و در زیر درختان گشت زده و با حرکتی سریع به پرندگان و پستانداران کوچک حمله می کند.

زیستگاه: این پرنده در حاشیه ی روستاها و شهرها و نواحی جنگلی، درختزارها و بیشه ها به سر برده و در بوته ها یا بیشه ها آشیانه می سازد. در ایران نیمه مهاجر و فراوان است.

حفاظت: این پرنده، در زمره ی پرندگان حمایت شده است. بنابراین، برای حفاظت از آن، اقدامات ویژه حفاظتی، خصوصا در مناطق تولید مثلش درآذربایجان شرقی و غربی، ضروری است.

نظرات بسته شده است.