قلعه اولتان

اولتان روستای بزرگی در 3 کیلومتری جنوب پارس آباد است و قلعه اولتان در 500 متری این روستا در کنار رود ارس قرار دارد. وضع ظاهری قلعه، ساختمان یک قلعه نظامی را القا می­کند. بانی این قلعه اشکانیان بودند، ولی به واسطه استحکام و موقعیت مناسب تا قرن دوازدهم هجری مورد استفاده قرار می­گرفت.

در کاوش­های باستان شناختی سفال­های بی­مانند و متنوع اسلامی از قلعه اولتان به دست آمده است در حال حاضر این قلعه رو به نابودی کامل است. این تخریب از دو طریق صورت می­گیرد. یکی به دلیل فرسایش سواحل رود ارس، که به تدریج در اثر بارندگی، دیواره­های ساحلی قلعه تخریب می­گردد و دیگری به دلیل کارخانه شن و دیگری به دلیل کارخانه شن و ماسه­ای که در دست روبروی بنای قلعه احداث شده است. این کارخانه با گودبرداری جهت به دست­آوردنشن و ماسه به تدریج کل محوطه قلعه را از بین می­برد و از طرف دیگر پوشش برای کند و کاوهای احتمالی نیز هست. به طوری که اگر وضع به همین منوال ادامه یابد،به زودی هیچ نشانه­ای از این میراث تاریخی که چندین هزار سال قدمت دارد برجای نخواهد ماند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.