قلعه لیت(ریت)

این قلعه از آثار دوران قبل از تاریخ است که در نزدیکی روستاهای«دو پلوطان»و «ماشگیری» بخش اندیکا به جا مانده است. این قلعه در دوره ­های مختلف ویران و سپس مرمت شده است. آخرین بازسازی آن در زمان حکومت سلغریان(سلغرین مدود)بوده است. دیوارهای این قلعه نیمه سالم است. قبر آ-علیداد، قهرمان مشهور ایل بختیاری روبروی این قلعه قرار دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.