قلعه چهل دختر، قاین

در فراسوی کوه ابوذر بقایای ویرانه ای به نام قلعه چهل دختر دیده می شود. چون منطقه درگذشته مورد هجوم و تاخت و تاز دشمنان واقع می شد مهاجمان در حملات خود علاوه بر قتل و غارت افرادی را اسیر کرده با خود می بردند و به عنوان کنیز و غلام می فروختند . در یکی از همین حملات چهل زن و دختر به بالای این کوه پناه بردند تا از شر مهاجمان در امان باشند اما مهاجمان محل آن ها را شناسایی کرده و قصد دستگیری آن ها را داشتند .زنان و دختران برای این که به دست بیگانگان اسیر نشوند .خود را درون چاهی در فراز کوه انداختند و جملگی انتحار کردند. به همین علت این ویرانه قلعه چهل دختر نام گرفت . این قلعه در سال 1292ه.ق مورد بازدید کلنل یت انگلیسی قرار گرفته وی می نویسد:«از تپه های واقع در جنوب شهر قاین بالا رفتم در فراز تپه های سمت شرقی شهر قلعه ای شبیه قلعه کوه قاین وجود داشت که قلعه دختر خوانده می شد. پدیده عجیبی که در بالای تپه نظر مرا به خود جلب کرد چاهی بود که از درون آن بخار گرم خارج می شد.و صخره های کاملا مرطوب و پوشیده از خزه و دیگر رستنیها بودند. ولی امروزاز چاهی که کلنل ییت نام برده است اثری مشاهده نمی شود دیگر قلاع مهم اسماعیلیه در قاینات :قلعه آبیز قلعه خشک قلعه دشت بیاض و قلعه سراب می باشد.

نظرات بسته شده است.