قلعه یا دژ برزو، نیستانک

اندکی دورتر از کاروانسرا مشهور نیستانک در مدخل روستا دژی کوچک اما بسیار مستحکم قراردارد که یکی از دلایل ادعای مردمان مبنی برتعلق این روستا به برزو نبیره  رستم دستان است . این قلعه دارای پی و دیوارهای بسیار قطوری است چنانکه نیمی از حجم آن را پی ها و دیوارها تشکیل می دهند . این دژ از بیرون یک مکعب مستعطیل عظیم و ازردون یک هشت ضلعی کوچک و مدور است . بنای دژ در سه طبقه ساخته شده که طبقه اول آن یک هشتی با سه اتاقک و یک راهروی کوتاه و در سنگی عظیم ، دارای راهی مخفی است که خروجی آن گم شده است یا فعلا نامعلوم است .

نظرات بسته شده است.