قلعه یوجان و شمس

این دو قلعه در روستای یوجان از توابع دهستان صالحان شهرستان خمین است که در فاصله 500 متری، روبروی هم واقع شده­ اند و در حال حاضر رو به انهدام کامل هستند. این دو قلعه به لحاظ نقش تاریخی و سیاسی که در ارتباط با خاندان حضرت امام خمینی(ره)دارند، از جاذبه های دیداری و جهانگردی برخوردار هستند. در این دو قلعه درگیری بین خوانین از یک طرف و سردار حشمت که برای دستگیری قاتلین پدر بزرگوار امام مأمور شده بود از طرف دیگر، صورت گرفته که منجر به دستگیری قاتلین شده است. جریان واقعه ازاین قرار است:

در سال 1320 هجری قمری(سه سال قبل از صدور فرمان مشروطیت)حضرت امام چهار ماهه بودند که پدر بزرگوارشان در بین راه خمین-اراک به دست تعدادی غاز خوانین خمین به شهادت رسید. قاتلان ایشان در قلعه یوجان مخفی شده و سنگر گرفتند. سردار حشمت، قوایی را برای دستگیری و سرکوب این اشرار راهی قلعه یوجان کرد که در قلعه شمس مقابل قلعه یوجان مستقر شدند. با درگیری مسلحانه بین قوای سردار حشمت و اشرار، قاتلان دستگیر شدند و پس از اعزام به تهران یکی در زندان مرد و دیگری در میدان توپخانه به دار آویخته شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.