قمری خانگی

نام علمی : Streptopelia Senegalensis

نام انگلیسی:  Laughing Dove    

نام فارسی: قمری خانگی

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 26 سانتیمتر طول دارد و به رنگ قرمز قهوه ای تیره دیده می شود از نظر پرو بال شبیه قمری معمولی، اما کوچکتر از آن است . د رناحیه ی جلو گردن و بالای سینه اش لکه ی صورتی قهوه ای، بدون خال های سیاه دیده می شود. ناحیه ی آبی خاکستری در حاشیه ی بیرونی پوشپرهای بال ها و بالای دم با بدن، تضاد کمتری نسبت به قمری معمولی دارد. پرنده ی جوان فاقد لکه ی جلوگدن بوده و کمرنگ تر دیده می شود. جمعیتی از این قمری ها، که در شمال غربی ترکیه به سر می برند، پرو بال تیره تری دارند. پروازش مستقیم و سریع بوده و حرکات بال هایش، تکان های شدیدی تری نسبت هب فاخته دارد. بهترین مشخصه ی این پرنده، بال های گرد کوچک و دم بلند آن است.

صدا: صدای این پرنده، پنج سیلابی و شبیه «دو- دو-دوه-دوه—دو» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در فضای داخل شهرها، روستاها و اطراف آنها به سر برده و در میان بوته های خاردار، ساختمان ها و زیر شیروانی ها آشیانه می سازد. در ایران، بومی و فراوان است. در گیلان نیز گزارش تولید مثل این پرنده را داده اند.

خفاظت: در سال های اخیر، جمعیت این پرنده، به سبب افزایش بیش از حد آلودگی هوا در شهرها، کاهش چشمگیری داشته است. بنابر این ، باید از طریق دادن آگاهی عمومی، در حفاظت از آشیانه های این پرندگان در شهرها کوشید.

نظرات بسته شده است.