قمری خاوری

نام علمی : Streptopelia Orientalis

نام انگلیسی:  Rufous Turtle Dove    

نام فارسی: قمری خاوری

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده 33 سانتیمتر طول دارد و. شبیه قمری معمولی است، با این تفاوت که اندازه اش بزرگتر، جثه سنگین تر، بدن و زیر بال ها تیره تر، خال های روتنه بزرگتر و پیشانی و تاج خاکستری کمرنگ تر است که د رتضاد با رنگ قهوه ای تر سر است. لکه ی گردن بزرگتر از قمری معمولی و خطوط آن سیاه و آبی رنگ است. ( در قمری معمولی سیاه و سفید است) . همچنین در اطراف چشم ها حلقه ی گلی رنگ بدون پر دیده می شود. پرهای پوششی زیر دم و حاشیه های کناری آن سفید است. نژآد روسی آن، که احتمال دیده شدن آن در هر منطقه این ناحیه وجود دارد، دارای شکم خاکستری کمرنگ است. پرنده ی جوان فاقد لکه ی کنار گردن بوده و بدن و بال هایش قهوه ای کمرنگ تر و تا حدودی شبیه پرنده ی بالغ است. پروازش سنگین و مستقیم، با پیچ و تاب کمتر بال ها، در مقایسه با قمری معمولی است.

صدا: صدای این پرنده، شبیه «گرو- گرور- کو- کو –گرور-کو- کو» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در جنگل های باز  نزدیک کشتزارها به سر برده و تا حدودی نقاط مرطوب را می پسندد. در ایران ، زمستان ها به طور اتفاقی در شرق و جنوب شرقی دیده شده است.

حفاظت: با توجه به اینکه این پرنده به ندرت و به طور اتفاقی در ایران دیده می شود. باید شکار آن تحت کنترل باشد و اساسا از آن جلوگیری شود. همچنین شناسایی، دقیق تر پراکندگیش ضرورت تام دارد.

نظرات بسته شده است.