قمری معمولی

نام علمی : Streptopelia Turtur

نام انگلیسی:  Turtle Dove    

نام فارسی: قمری معمولی

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 27 سانتیمتر طول دارد و کبوتری کوچک و تیزپرواز است. دم کوتاه و بال هایش نوک تیز تر از یا کریم است. زیر بال ها خاکستری تیره، شکم صورتی روشن و دم سیاه با حاشیه ی انتهایی سفید است که شاهپرهای آن از وسط به تدریج کوتاهتر می شود. روتنه قهوه ای تیره با لکه های سیاه و خرمایی، که وسط پرها سیاه است، و در دو طرف گردن لکه هایی با رگه های سیاه و سفید بر زمینه ی صورتی نخودی مایل به شرابی کمرنگ، دیده می شود. پرنده ی جوان، فاقد این لکه ها و رنگ صورتی سینه و شکم است. معمولا جفت جفت دیده شده و پروازش سریع، مستقیم و حرکات بال با تکان های شدید همراه است. قمرهایی که از خاور دور به اطراف ایران می آیند. کمرنگ تر و عموما سینه و پشتشان خاکستری مایل به قهوه ای است.

صدا: صدای  این پرنده آرام و به صورت «رورر- روورر- رووررر» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در مناطق باز با درختان پراکنده و بوته زار به سر برده و در باغ های میوه آشیانه می سازد. در ایران، تابستان ها فراوان است. و تولید مثل نیز می کند.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده، در حال، حاضر، به سبب جمعیت نسبتا فراوانش، نیازی به برنامه ی ویژه ی حفاظتی ندارد.

نظرات بسته شده است.