قوی گنگ

نام علمی : Cygnus Olor

نام انگلیسی:  Mute Swan    

نام فارسی: قوی گنگ

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 153 سانتی متر طول دارد و تمام بدنش سفید است. منقارش نارنجی است. که انتهای آن سیاه است . منقار نر اندکی بزرگتر از ماده است. پرنده ای با شکوه است که هنگام حرکت در آب؛ گردنش را به شکل زیبای خم می کند و منقارش را رو به پایین می گیرد. هنگام شنا، اغلب شاهپرهای بال را بلند می کند. پاهایش به رنگ خاکستری است. پروازش محکم و مستقیم است که د راین حالت گردنش کشیده، در امتداد بدن قرار می گیرد. پرنده ی نابالغ به رنگ قهوهای چرکی است و تا سال دوم؛ به تدریج ، پرو بالش سفید می شود. این پرنده ا زگیاها آبزی و غلات تغذیه می کند.

صدا: صدای این پرنده؛ در فصل تولید مثل، خشن و نعره مانند است اما در بقیه ی فصول آرام است.

زیستگاه : این پرنده در نواحی باتلاقی ، در کنار رودخانه ها، کانال ها، سواحل دریا  دریاچه ها، به شکل گروهی به سر می برد. در ایران، زمستان ها، در سواحل دریای خزر به وفور دیده می شود و گاهی نیز در سیستان، خوزستان و فارس مشاهده می شود. در اغلب کشورها، به صورت بومی، در پارک ها ومناطق آبی درون شهرها، به سر می برد.

حفاظت: ضروری است باجدیت ازشکار وتعقیب این پرنده جلوگیری شود.

نظرات بسته شده است.