کشیم

کشیم یا مرغابی شانه‌بسر پرنده‌ای است از راستهٔ کشیمیان (Podicipediformes). پرندگان این راسته پرندگانی شیرجه‌زن هستند که پیرامون آب‌های شیرین زندگی می‌کنند.

راستهٔ کشیمیان تنها یک خانواده دارد. این خانواده که کشیم‌ها (Podicipedidae) نامیده می‌شود شامل ۲۰ گونه است.

 

گونه‌های ایرانی :
کشیم کوچک
کشیم بزرگ
کشیم گردن‌سیاه
کشیم گردن‌سرخ

 

کشیم بزرگ :
مشخصات : 47 سانتیمتر. از همه ی کشیم ها بزرگتر است . در فصل زادوولد با یک جفت کاکل بلند تیره رنگ و طره های بلوطی و سیاه دور سر به آسانی شناخته می شود. ظاهرا بدون دم به نظر می آید و گردنش باریک است . شطح پشتی قهوه ای مایل به خاکستری و سطح شکمی سفید اطلسی براق دارد . در زمستان طره و کاکل بلند را ندارد و سرش سفید می نماید، با تارک تیره رنگ و نوار ابرویی سفید. از ((کشیم گردن سرخ))به وسیله ی اندازه ی بزرگتر ،گردن باریک تر ، ابروی سفید و منقار صورتی (نه زرد و سیاه) مشخص می شود . پرنده ی نا بالغ دارای سر و گردن راه راه است و طره و کاکل ندارد . معمولا در ارتفاع کم پرواز می کنندو سر و گردن خود را کمی پایین می گیرد . در پرواز شاهپر های ثانویه سفید و لکه ی بزرگ و سفید((پیش بال)) کاملا واضح دیده می شود . از نظر حرکات نمایشی پرنده ای جالب و تماشایی است .

زیستگاه : دریاچه ها،آبگیر ها. زمستان ها در سواحل نیز دیده می شود . معمولا در کنار آب و جایی که تکیه گاه مناسبی از گیاه داشته باشد آشیلنه می سازد .

پراکندگی : زمستان خیلی زیاد است . به تعداد نسبتا زیادی در ایران زادوولد می کند .

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.