کمـر کلی

مانند دارکوب‌های کوچکی بنظر می آیند ، ولی روی درخت‌ها و صخره‌ها بدون آن که از دم خود به عنوان تکیه‌گاه استفاده کنند ، هم در جهت بالا و هم در جهت پائین حرکت می کنند . سر بزرگ ، منقاری قوی ، پاهای کوتاه با پنجه‌های بلند و بالهای نسبتا بلند و نوک‌تیز دارند . تکزی هستند . پروازی موجی دارند . نر و ماده آنها همشکل است . در سوراخ‌ها لانه می سازند . از حشرات و دانه‌ها تغذیه می کنند

کمـر کلی جنگلی

انگلیسی : Nuthatch

فرانسوی : Sittelle torchepot

لاتین : Sitta europaea

مشخصات :

13 سانتی‌متر ؛ پرنده‌ای است پرجثه و فعال که اغلب از درخت بالا می رود و منقار نوک تیز و قوی دارد .

به کمک تارک و سطح پشتی خاکستری مایل به آبی ، سطح شکمی نخودی با پهلو‌های بلوطی رنگ ، گون‌ها و گلوی سفید و نوار چشمی سیاه تشخیص داده می شود .

پرنده نابالغ فاقد رنگ بلوطی است .

روی تنه درختها با جهش‌های کوتاه و مقطع در جهات مختلف ( حتی رو به پایین ) حرکت می کند ولی از دمش به عنوان تکیه‌گاه استفاده نمی کند . هسته‌ها و میوه‌های خشک را در شکاف تنه درخت‌ها قرار می دهد و با نوک به آنها می کوبد . ( رجوع شود به کمـرکلی کوچک و کمرکلی بزرگ(

زیستگاه :

در دیوارها لانه می سازد و مدخل لانه را با گل اندود می کند .

پراکندگی :

بومی و فراوان است

کمـر کلی کوچک

انگلیسی : Neumayer’s Rock Nuthatch

فرانسوی : Sittelle de rochers de Neumayer

لاتین : Sitta neumayer

مشخصات :

14 سانتی‌متر ؛ زیستگاهش به کلی با زیستگاه کمـرکلی جنگلی تفاوت دارد و اغلب در سطح صخره‌های برهنه دیده می شود ولی گاهی روی درخت نیز می نشیند . شبیه کمـرکلی جنگلی ، ولی خیلی کمرنگ‌تر است . سطح شکمی تقریبا سفید ، پهلوها و پوشپر‌های زیر دم نخودی مایل به قهوه‌ای ( نه بلوطی ) و دم خاکستری بدون نشانه‌های سفید دارد .

رفتارش شبیه کمـرکلی جنگلی است ، ( رجوع شود به کمـر کلی بزرگ(

زیستگاه :

دره‌های تنگ و سنگی ؛ کوهپایه‌ها و صخره‌های مرتفع کوهستانی . در غـارها و شکاف سنگ‌ها زادوولد می کند و دهانه لانه را با گل اندود می کند و به شکل قیف کوتاهی در می آورد .

پراکندگی :

بومی و فراوان است

کمـرکلی بزرگ

انگلیسی : Large Rock Nuthatch

فرانسوی : Sittelle de rochers

لاتین : Sitta tephronota

مشخصات :

16 سانتی‌متر ؛ خیلی شبیه کمـرکلی کوچک ، ولی بطور محسوسی از آن بزرگتر است .

منقار درازتر و کلفت‌تری دارد ، سینه آن سفید‌تر است و رنگ خرمائی پهلوهایش سیرتر می باشد .

نوار سیاه ناحیه چشم آن مشخص‌تر است و تا کنار گردن ادامه پیدا می کند .

رفتـارش شبیه کمـرکلی کوچک است .

زیستگاه :

مانند زیستگاه کمـرکلی کوچک ، ولی در زمین‌های سنگی کم ارتفاع و گاهی در نواحی سنگی جنگل‌های تنک دیده می شود . مانند کمـرکلی کوچک در شکاف صخره‌ها لانه می سازد .

پراکندگی :

بومی و فـراوان است .

دیوار خــزک

انگلیسی : Wall Creeper

فرانسوی : Tichodrome echelette

لاتین : Tichodroma muraria

مشخصات :

16 سانتی‌متر ؛ با رنگ قرمز لاکی روی بالهای گرد و سیاه رنگش تشخیص داده می شود . سطح پشتی خاکستری ، دم کوتاه و منقار خمیده دراز و باریک دارد

روی حاشیه بال‌ها و دمش لکه‌های درشت سفید دیده می شود .

گلو و سینه آن در تابستان سیاه و در زمستان تقریبا سفید است . پروازی متناوب و پروانه‌وار دارد .

در حالی که روی صخره‌ها و یا در ساختمان‌های متروک به دنبال غذا می گردد ، بالهای پهن خود را مرتبا تکان می دهد . پرنده نابالغ شبیه پرنده بالغ زمستانی ، ولی قهوه‌ای رنگ است و منقاری راست‌تر دارد .

زیستگاه :

دره‌های سنگی ، صخره‌ها و خرابه‌ها .

در شکاف‌های عمیق صخره‌های کوهستانی و گاهی در ساختمانها

) معمولا در ارتفاع بیش از 2000 متر تا حد برف ) زادوولد می کند

پراکندگی :

بطور عمده بومی و نسبتا فراوان است .

در زمستان به مناطق کم ارتفاع‌تر پایین می آید .

در زمستان از نواحی مرکزی فارس گزارش شده است .

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.