كور مار خالدار

نام علمی : Eryx elegans 

نام انگلیسی: Elegant sand boa

نام فارسی : كور مار خالدار 

 

 

پراکندگی

مشخصات : شبیه مار دو سر ولی با پولك‌های بزرگتر، میان چشم و پولك بینی دارای سه پولك ، در قسمت خلفی بین بینی دارای دو پولك ، دور چشم دارای 8 تا 9 پولك هم حجم و در فاصله دو چشم 5 تا 7 پولك ، سطح فوقانی پوزه مسطح یا كمی محدب ، فاصله بین دو چشم بیش از فاصله قسمت خلفی چشم تا گوشه دهان ، پولك‌های قسمت خلفی بدن و ناحیه دم فاقد برجستگی ، پولك‌های سطح پشتی 41 یا 42 عدد ، پولك‌های سطح شكمی 161 تا 181 عدد و پولك‌های سطح زیرین دم 30 تا 43 عدد .
بدن به رنگ زیتونی روشن ، سطح پشتی با خال‌های قهوه ای بزرگ و سطح جانبی دارای خال‌های كوچكتر با حاشیه سیاه رنگ ، سطح شكمی سفید رنگ با خال‌های سیاه .
حداكثر طول 65 سانتیمتر ، دم 7 سانتیمتر .
طرز زندگی و زاد و ولد : نامعلوم .
 

زیستگاه : زیر سنگها ، لای صخره‌ها و بوته‌ها .
 

انتشار جغرافیایی : جنوب تركمنستان ، شمال شرقی ایران ، افغانستان ، شمال غربی هندوستان .
پراكندگی : استان‌های خراسان ، آذربایجان شرقی و غربی ، اردبیل ، خوزستان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.