کور مار خالدار

نام علمی : Eryx elegans 

نام انگلیسی: Elegant sand boa

نام فارسی : کور مار خالدار 

 

 

پراکندگی

مشخصات : شبیه مار دو سر ولی با پولک‌های بزرگتر، میان چشم و پولک بینی دارای سه پولک ، در قسمت خلفی بین بینی دارای دو پولک ، دور چشم دارای 8 تا 9 پولک هم حجم و در فاصله دو چشم 5 تا 7 پولک ، سطح فوقانی پوزه مسطح یا کمی محدب ، فاصله بین دو چشم بیش از فاصله قسمت خلفی چشم تا گوشه دهان ، پولک‌های قسمت خلفی بدن و ناحیه دم فاقد برجستگی ، پولک‌های سطح پشتی 41 یا 42 عدد ، پولک‌های سطح شکمی 161 تا 181 عدد و پولک‌های سطح زیرین دم 30 تا 43 عدد .
بدن به رنگ زیتونی روشن ، سطح پشتی با خال‌های قهوه ای بزرگ و سطح جانبی دارای خال‌های کوچکتر با حاشیه سیاه رنگ ، سطح شکمی سفید رنگ با خال‌های سیاه .
حداکثر طول 65 سانتیمتر ، دم 7 سانتیمتر .
طرز زندگی و زاد و ولد : نامعلوم .
 

زیستگاه : زیر سنگها ، لای صخره‌ها و بوته‌ها .
 

انتشار جغرافیایی : جنوب ترکمنستان ، شمال شرقی ایران ، افغانستان ، شمال غربی هندوستان .
پراکندگی : استان‌های خراسان ، آذربایجان شرقی و غربی ، اردبیل ، خوزستان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.