کوکر

کوکر شکم سیاه sandgrouse-  سعید قمریان

 

مشخصات : 34سانتیمتر. نشانه ی تشخیص پرنده ی نر عبارتست از سر خاکستری مایل به نخودی ،سطح پشتی تقریبا"خاکستری با خال های نارنجی ، پوش پرهای بال و شاهپرهای ثانوی نارنجی رنگ ،گلوی بلوطی با لکه های سیاه در قسمت پایین گلو و سینه ی خاکستری مایل به صورتی با طوق سیاه سینه ای . پرنده ی ماده خاکی رنگ است ودر روی سر و سطح پشتی خال های فراوان دارد . گلویش زرد رنگ می باشد و سینه ی اخرایی رنگ آن پر از خالهای سیاه است که در قسمت پایین به یک طوق سیاه ختم میشود .

زیستگاه : در مناطق نیمه بیابانی و زمین های ناهموار سنگلاخ دیه می شود . روی زمین لانه می سازد

پراکندگی :بومی و فراوان است.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.