لاسرتای اندرسون

م علمی : eremias andersoni

نام انگلیسی:  anderson's racerunner    

نام فارسی: لاسرتای اندرسون 

 

 

پراکندگی

مشخصات : فلس های زیر چشمی درتماس با دهان ، فلس های جانبی چهارمین انگشت فاقد ریشه های مشخص ، دو ردیف منافذ رانی توسط فضایی کمتر از یک سوم اندازه یک ردیف از هم جدا شده اند . معمولاٌ فقط یک فلس یقه ای میانی بطور مشخص بزرگتر از فلس های گلویی مجاور است . فلس های بالای چشمی و پیشانی توسط ردیف کاملی از فلس های دانه ای از هم جدا نشده اند ، چهارمین انگشت فاقد ردیف کاملی از فلس های جانبی بطور مشخص نوک دار، 3 فلس اطراف بند ما قبل آخری انگشت ؛ سورخ بینی در میان 3 فلس بینی قرار گرفته و با فاصله ی زیاد از فلس های لب بالا جدا شده اند ، فلس های شکمی در 13 تا 14 ردیف طولی مورب ؛ فلس های روی دم بطور ضعیف تیغه دار ؛ چهارمین انگشت بدون فلس های پیش امده و پهن .
رنگ آمیزی :پشت خاکستری حنایی با 9 نوار طولی قهوه ای که پهن تراز فضای بین هم هستند. نوار های میانی بریده بریده متمایل به لکه های مجزا ، یا کم و بیش موجدار، گاهی نوار ها تا دم ادامه دارند . یک نوار از چشم شروع و در طول پهلوها تا نیمه قدامی دم امتداد می یابد. سطح رویی اندام های حرکتی با لکه های بیضی یا مدور روشن روی زمینه قهوه ای تیره؛ ناحیه شکمی سفید.
 

زیستگاه : نواحی بیابانی خشک ، ماسه بادیهای نیمه تثبیت یافته در بیابان های سنگی ، بین تل های ماسه ای با پوشش گیاهی بوته ای یا علفی اندک و پراکنده.
 

عادات و رفتار: روز ها بویژه هنگام ظهر فعالند . اغلب می توان انها را در لابلای بوته ها دید. می توانند بسرعت از بوته ها بالا بروند. در حفره هایی که زیر بوته ها درست می کنند مخفی می شوند. از حشراتی نظیر قاب بالان و غیره تغذیه می کنند .
 

پراکندگی جهانی : ایران
 

اندازه : نوک پوزه تا مخرج 40 میلیمتری دم 90 میلیمتر .
 

ملاحظات : محل نمونه تیپیک از ایران 40 تا 45 کیلومتری شرق دریاچه نمک ، دشت کویر واقع در استان سمنان می باشد . این گونه تنها از محل نمونه تیپیک ان گزارش شده است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.