لاسرتای پهلو سیاه

نام علمی : eremias nigrolateralis

نام انگلیسی:  black sided racerunner    

نام فارسی: لاسرتای پهلو سیاه

 

 

پراکندگی

مشخصات: فلسهای زیر چشمی در تماس با دهان ؛فلسهای فاقد ریشه های مشخص؛ 2 ردیف منافذ رانی توسط فضایی کمتر از یک سوم اندازه هر کدام از هم جدا شده اند ؛ ردیف منافذ رانی به زانو نمی رسند،معمولا چندین فلس یقه ایی به طور مشخص بزرگتر از فلسهای گلویی مجاور ؛5 جفت سپر زیر آرواره ای ؛فلسهای بینی از پایین در تماس با 2 یا3 سپر لب بالا،بیشتراز 125 فلس در ناحیه گوش ؛64 تا69 فلس پشتی در ناحیه میانی پشت ؛فلسهای روی دم تیغه دار نیستند ؛41 تا 42 فلس گلویی مابین فلس زیر آرواره ای و یقه ای.
رنگ آمیزی :پشت خرمایی روشن همراه با قهوه ای مایل به خاکستری کمرنگ با 2 یا4 ردیف طولی از نقاط تیره ؛ سطح رویی اندامهای حرکتی پیشین یکدست خرمایی مایل به خاکستری حنایی ،اندامهای حرکتی عقبی با رنگی مشابه ، یکدست یا با تعداد کمی نقاط تیره و پراکنده ؛فاقد لکه چشمی روشن روی اندامهای حرکتی یا بدن ؛ سطح رویی سر قهوه ای زیتونی ؛ناحیه شکم سفید مایل به آبی کرم ؛ بالغها معمولا با نوار جانبی پشتی سیاه کم و بیش پیوسته،دست کم برای قسمت زیادی از اندازه آن.
 

زیستگاه: نواحی بیابانی ،در دشتهای باز و پهناور رسی و ریگزار با گیاهان استپی فراوان.
 

عادات و رفتار: روز فعال اند ؛از بند پایان مختلف تغذیه می کنند.
پراکندگی جهان : ایران.
 

اندازه : نوکپوزه تا مخرج 84 میلیمتر دم 127 میلیمتر.
 

ملاحظات: گزارش این گونه تاکنون از محل نمونه تیپیک آن از ایران ،150 کیلومتری شمال شرقی شیراز واقع در استان فارس توسط رستگار پویانی و نیلسون (1997) می باشد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.