لک لک گردن کرکی (لک لک گردن سفید)

نام علمی : Ciconia Episcopus

نام انگلیسی:  Wolly necked Stork    

نام فارسی: لک لک گردن کرکی  (لک لک گردن سفید)

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 85 سانتیمتر طول دارد و شکل و اندازه اش شبیه جاجی لک لک است؛ اما از دیگر لک لک ها؛ به واسطه ی روتنه و بال های سیاه ونیز گردن سفید کرکی و سینه ی قهوه ای تیره اش، به آسانی متمایز می شود. درهنگام پرواز، بال ها و زیر تنه کاملا سیاه و گردنش سفید است و سفیدی بزرگی زیر دمش مشاهده می شود. پرنده ی نابالغ قهوه ای رنگ و گردنش دارای کرک و  پرهای بیشتری است. اغلب در ارتفاع بالا بالباز روی و بالباز اوج گیری کرده و هنگام ایستاده به صورت قوزدار می ایستد.

زیستگاه: این پرنده ، در مناطق آبی، حاشیه ی رودخانه ها، سواحل گلی و در اب سنگ های مرجانی به سر برده  در ایران، به صورت سرگردان و در مناطق جنوبی دیده شده است.

حفاظت : ابتدا ، باید شناخت کاملی از وضیعت پراکندگی این پرنده در ایران به دست آورد. تا براساس آن برای حفاظتش اقدام کرد.

نظرات بسته شده است.