لیل

نام علمی : Falco Subbuteo

نام انگلیسی:  Hobby    

نام فارسی: لیل 

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 32 تا 36 سانتیمتر طول دارد. بال ها کشیده داس مانند و نوک تیز، و دم نسبتا کوتاه است و اغلب در حال پرواز دیده می شود. در پرنده ی نر، روتنه و بال ها خاکستری تیره، سر سیاه، چانه و گلو سفید با سبیل مشخص سیاه، زیر تنه سفید یا رگه های طولی سیاه، دم یکنواخت و ران ها و پرهای پوششی زیر دم قرمز است. شکل و اندازه ی بال ها، این پرنده را از شاهین یا سرخ متمایز می کند. در پرنده ی جوان، روتنه قهوه ای تر است و پرهای رشته رشته ای در زیر تنه ، به رنگ قهوه ای نخودی دیده شده و فاقد قرمزی پا و زیر دم است . پروازش شبیه چلچله است و بال زدن های محکم و یکنواخت و بالبازروی های سریعی دارد و در جا بال زنی ندارد. برای شکار پرندگان به سرعت بالباز حرکت کرده ، شکار را می گیرد، اما هنگام شکار حشرات، حرکت آرامی دارد.

صدا: صدای این پرنده شبیه دلیجه و به صورت «کی کی کی کی » شنیده می شود .

زیستگاه: این پرنده در مناطق باز، با درختان پراکنده به سر برده و میان درختان آشیانه می سازد و گاهی نیز از آشیانه ی قدیمی کلاغ ها بهره می برد. در ایران، تابستان ها فراوان است.

حفاظت: این پرنده، در زمره ی پرندگان حمایت شده است، بنابراین، باید همانند شاهین ها، برای حفاظتش، اقدامات لازم حفاظتی صورت گیرد.

نظرات بسته شده است.