لیکو خوزی (لیکو تالابی)

مشخصات ظاهری: این پرنده، 22 سانتیمتر طول دارد . شاهپرهای دم به تدریج از وسط به سمت کناره ها، کوتاهتر دیده می شود . بال ها کوتاه و منقار خمیده و اندکی روبه پایین است. معمولا گروهی دیده شده و گاهی خود راپنهان ساخته و گاهی نیز د رمناطق باز دیده می شود. اغلب به صورت جست زدن روی زمین راه می رود و دمش را اندکی بالا نگه داشته و از پوششی گیاهی وارد پوشش گیاهی دیگر می شود.. گاهی پروازش با سر خودرن در هوا همراه است. از لیکو اندکی کوچکتر، با پرو بال تقریبا یکدست قهوه ای مایل به زرد حنایی، روتنه و دم قهوهای مایل به زرد حنایی، سر و دم اندکی تیره تر، زیر تنه ی خاکستری نخودی و پهلوهای قهوه ای نارنجی کمرنگ؛ که قسمتی از کنار سینه تا پاها را در بر گرفته است. دیده می شود. همچنین چانه و جلو گاه سفید کدر است.

صدا: صدای این پرنده بسیار متنوع و سوت مانند، شبیه «فررررررری ری ی» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده د ربستر رودخانه ها، مسر  کانال ها، بیشه ها، نخلستان ها و اراضی تحت کشت (معمولا مرطوبتر از زیستگاه لیکو) به سر می برد. در ایران به صورت بومی،در منطقه ی خوزستان، به تعداد اندک دیده می شود.

حفاظت: با توجه به اینکه جمعیت این پرنده کاهش زیادی را نشان می دهد، بنابر این باید از محل های تولید مثل آن حفاظت کامل به عمل آید.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.