مار خالدار

نام علمی : Coluber karelini Brandt  

نام انگلیسی: Spotted Desert Racer

نام فارسی : مار خالدار  

 

 

پراکندگی

مشخصات : پوزه برجسته و مشخص ، اندازه پولکهای بین بینی برابر پولکهای جلو پیشانی ،‌دارای یک پولک جلو چشمی (متصل به پولک پیشانی) و زیر آن یک پولک زیر چشمی ، دارای دو پولک عقبی چشمی و یک پولک بزرگ زیر چشمی در زیر آن ،‌لب بالا دارای 9 پولک (ندرتاً 8 یا 10 عدد) معمولاً پنجمین (فقط یک پولک) پولک آن متصل به چشم ، لب پائین دارای 9 یا 10 پولک (چهار یا پنج پولک آن متصل به پولکچین قدامی) پولکهای چین خلفی بابر یا بلندتر از پولکهای چین قدامی و به وسیله دو پولک از هم مجزا ، پولکهای ناحیه پشتی 19 عدد و صاف ، پولکهای سطح شکمی در سمت جانبی سه گوش و 199 تا 215 عدد و سطح زیرین دم 91 تا 108 عدد ، پولک مخرجی منقسم .
بدن به رنگ زرد یا خاکستری روشن یا قهوه ای روشن با خال‌های حلقه ای شکل ناقص تیره رنگ متمایل به سیاه که به سطح شکمی نمی رسد ،‌در فواصل حلقه‌ها در سطح جانبی خالهای سیاه رنگ یک در میان ، خالها و حلقه‌ها در قسمت قدامی بدن مشخص و در قسمت خلفی بدن نامشخص ، ناحیه دم فاقد خال و حلقه ، زیر چشم و ناحیه گیجگاهی دارای خال سیاه ، سطح شکمی روشن فاقد خال .
حداکثر طول 107 سانتیمتر ، دم 25 سانتیمتر .
تغذیه از مارمولک‌ها و موشهای کوچک .
 

زاد و ولد : تخمگذار ،‌نوزادان در تابستان از تخم خارج می شوند .
 

زیستگاه : مناطق کوهستانی ، دشتها و صحراها .
 

انتشار جغرافیایی : غرب پاکستان – شرق ایران – افغانستان – شوروی سابق – آسیای مرکزی – جنوب قزاقستان .
پراکندگی : استانهای خراسان – سیستان و بلوچستان – مرکزی – مازندران – سمنان – گلستان – اصفهان – تهران – خوزستان – یزد – کرمان – آذربایجان شرقی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.