مار دریایی آراسته

نام علمی : Hydrophis ornatus 

نام انگلیسی: Ornate reef sea snake    

نام فارسی: مار دریایی آراسته

 

 

پراکندگی

مشخصات : طول بدن متوسط تا کمی کشیده ، پهنای پولک رسترال بیش از ارتفاع آن ، پولک بینی کوتاهتر از پولک پیشانی ، طول پولک پیشانی بیش از عرض آن ،‌ پولک پیشانی کوتاهتر از پولک آهیانه ، دارای یک پولک جلو چشمی و دو یا سه پولک عقب چشمی ، لب بالا دارای 7 یا 8 پولک «دومین پولک بزرگتر از سایرین » (سومین و چهارمین پولک لب بالا متصل به چشم) ، پولک چین قدامی به هم متصل و پولک‌های چین خلفی به وسیله دو یا سه پولک از هم جدا ، پولکهای سطح پشتی پنج ضلعی و در 33 تا 55 ردیف قسمت میانی پولکهای ظهری برجسته و در نوزادان صاف ، پولکهای سطح شکمی 209 تا 312 عدد (مشخص و کمی بزرگ).
نوزادان دارای خطوط عرضی سیاه رنگ و در سطح جانبی این خطوط باریکتر ، با یک یا چند ردیف خالهای تیره ، گاهی خطوط عرضی بهم متصل و در سطح پشتی به رنگ زیتونی متمایل به سیاه ، سطح شکمی به رنگ سفید یا روشن .
حداکثر طول 120 سانتیمتر ، دم 13 سانتیمتر .
 

انتشار جغرافیایی : خلیج فارس ، سواحل چین ، گینه نو .
پراکندگی : خلیج فارس

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.