مار دریایی شاو

نام علمی : Lapemis curtus      

نام انگلیسی: Shaw's Sea Snake

نام فارسی: مار دریایی شاو

 

 

پراکندگی

مشخصات: بدن و پوزه کوتاه و ناحیه سر پهن ، پولکهای سطح شکمی کوچک و مشخص و در 140 تا 219 عدد و در نرها در قسمت قدامی بدن دارای برجستگی ، در فک بالایی به فاصله ای از فنگ‌ها دارای 3 تا 5 دندان ، پولکهای جلو چشمی و عقب چشمی منفرد ، پولک گیجگاهی قدامی 2 عدد و پولک گیجگاهی خلفی 3 یا 4 عدد، پولک آهیانه به چند پولک نامنظم منقسم ، لب بالایی دارای 6 یا 7 پولک ( چهارمین پولک آن به چشم متصل ) ، لب پائینی دارای 9 پولک ، پولک‌های چین قدامی کوچک و از هم مجزا ، فاقد پولک‌های چین خلفی ، سطوح جانبی بهم فشرده ، پولک‌های سطح پشتی 33 تا 43 عدد و صاف یا مرکز هر پولک بخصوص در ردیفهای تحتانی برجسته .
سطح بالایی بدن به رنگ زرد یا زیتونی یا خاکستری و سطح زیرین آن سفید رنگ ، دارای 45 تا 55 خال باریک عرضی به رنگ خاکستری تیره یا سیاه و در سطوح جانبی خالها باریک تر می شود ، در نوزادان ناحیه سر سیاه رنگ و در بالغین به رنگ زیتونی خاکستری با علائم یا بدون علائم هلالی شکل .
حداکثر طول 85 سانتیمتر، دم 8 سانتیمتر .
 

انتشار جغرافیایی : آبهای ساحلی خلیج فارس ، سواحل هندوستان ،‌سواحل چین ،‌فیلیپین تا سواحل شمالی استرالیا .
پراکندگی : خلیج فارس .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.