مار دریایی شاو

نام علمی : Lapemis curtus      

نام انگلیسی: Shaw's Sea Snake

نام فارسی: مار دریایی شاو

 

 

پراکندگی

مشخصات: بدن و پوزه كوتاه و ناحیه سر پهن ، پولكهای سطح شكمی كوچك و مشخص و در 140 تا 219 عدد و در نرها در قسمت قدامی بدن دارای برجستگی ، در فك بالایی به فاصله ای از فنگ‌ها دارای 3 تا 5 دندان ، پولكهای جلو چشمی و عقب چشمی منفرد ، پولك گیجگاهی قدامی 2 عدد و پولك گیجگاهی خلفی 3 یا 4 عدد، پولك آهیانه به چند پولك نامنظم منقسم ، لب بالایی دارای 6 یا 7 پولك ( چهارمین پولك آن به چشم متصل ) ، لب پائینی دارای 9 پولك ، پولك‌های چین قدامی كوچك و از هم مجزا ، فاقد پولك‌های چین خلفی ، سطوح جانبی بهم فشرده ، پولك‌های سطح پشتی 33 تا 43 عدد و صاف یا مركز هر پولك بخصوص در ردیفهای تحتانی برجسته .
سطح بالایی بدن به رنگ زرد یا زیتونی یا خاكستری و سطح زیرین آن سفید رنگ ، دارای 45 تا 55 خال باریك عرضی به رنگ خاكستری تیره یا سیاه و در سطوح جانبی خالها باریك تر می شود ، در نوزادان ناحیه سر سیاه رنگ و در بالغین به رنگ زیتونی خاكستری با علائم یا بدون علائم هلالی شكل .
حداكثر طول 85 سانتیمتر، دم 8 سانتیمتر .
 

انتشار جغرافیایی : آبهای ساحلی خلیج فارس ، سواحل هندوستان ،‌سواحل چین ،‌فیلیپین تا سواحل شمالی استرالیا .
پراكندگی : خلیج فارس .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.