مار دریایی شکم زرد

نام علمی : Pelamis platurus      

نام انگلیسی: Yellow-bellied sea Snake

نام فارسی: مار دریایی شکم زرد

 

 

پراکندگی

مشخصات : پهنا و ارتفاع پولك رسترال برابر یا كمی پهن تر ، پولك پیشانی بزرگ و حداقل به اندازه پولك آهیانه با یك یا دو پولك زیر چشمی یا فاقد آن ، پولكهای گیجگاهی كوچك و به تعداد زیاد ، لب بالا دارای 7 یا 8 پولك و دومین آن متصل به پولك جلو پیشانی (چهارمین و پنجمین پولك لب بالا متصل به چشم) ، پولكهای چین كوچك و نامشخص . پولكهای پشتی در نوزادان و ماده‌ها صاف و در نرها دارای 1 تا 3 برآمدگی و در 49 تا 67 ردیف.
بدن به رنگ سیاه یا قهوه ای و زرد ، نقش و نگار خالهای بدن متغیر معمولاً سطح بالایی قهوه ای تیره یا سیاه رنگ و سطح زیرین زرد رنگ .
حداكثر طول 72 سانتیمتر ، دم 8 سانتیمتر .
 

انتشار جغرافیایی : انتشار وسیعی در اقیانوس هند شامل خلیج فارس دارد ، سواحل ژاپن ، سواحل اندونزی ، اقیانوس آرام ، دماغه امیدنیك ، خلیج كالیفرنیا تا سواحل اكوادور .
پراكندگی : خلیج فارس .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.