مار کوتوله (مدستا)

نام علمی: Eirenis modesta 

نام انگلیسی: Ringheaded Dwarf Snake    

نام فارسی : مار کوتوله

 

 

پراکندگی

مشخصات : پهنای پولک رسترال بیش از ارتفاع آن و به سختی از سمت بالا قابل رؤیت . دارای یک پولک بینی ، طول شیار میان پولک‌های بین بینی کوتاهتر از طول شیار بین پولکهای جلو پیشانی ، طول پولک پیشانی برابر با فاصله آن تا انتهای پوزه از پولک آهیانه ، سطح جانبی پولک پیشانی در قسمت خلفی به هم نزدیکتر ، طول پولک گونه ای یک برابر و نیم پهنای آن ، دارای یک پولک جلو چشمی ( به ظاهر دو پولک) و دو پولک عقب چشمی ( به ندرت یک عدد) ، پولکهای گیجگاهی 2+1 عدد، لب بالا دارای 7 پولک (سومین و چهارمین آن متصل به چشم) ، لب پائین دارای 8 یا 9 پولک ، پولکهای چین خلفی به وسیله یک یا دو پولک از هم مجزا، پولکهای پشتی 17 عدد و صاف ، پولکهای سطح شکمی 161 تا 179 عدد و سطح زیرین دم 71 تا 83 عدد ،‌ پولک مخرجی منقسم .
رنگ بدن زیتونی یا قهوه ای تیره یکنواخت و فاقد خال ،‌دارای علامتی قوسی شکل در ناحیه پس سر ،‌متصل به لکه سیاه رنگ ناحیه آهیانه و ممتد به سمت چشم و علامتی به شکل به رنگ تیره در فاصله دو چشم ، نقش و نگار ناحیه سر در مارهای بالغ نامشخص ،‌رنگ سطح شکمی روشن و فاقد خال .
حداکثر طول 61 سانتیمتر ، دم 17 سانتیمتر .
تغذیه از عنکبوتیان ،‌کرمها ؛ زاد و ولد : تخمگذار .
 

زیستگاه : تپه‌ها ،‌کوهستانها ،‌مناطق خشک صخره ای ، گاهی در بوته زارها و غالباً زیر تخته سنگها .
 

انتشار جغرافیایی : قبرس ،‌ترکیه ، آذربایجان ، گرجستان ،‌ارمنستان ، ایران .
پراکندگی : استانهای مرکزی ، زنجان ، گلستان.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.