ماهی خورک ابلق

نام علمی : Ceryle Rudis

نام انگلیسی:  Pied Kingfisher    

نام فارسی: ماهی خورک ابلق

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 25 سانتیمتر طول دارد و تنها ماهی خورک نسبتا بزرگ و سیاه وسفید در منطقه و غیر قابل اشتباه با سایر ماهی خورک هاست. اغلب در حال درجا بال زنی بالای سطح آب دیده می شود، که در همان حال، به طور ناگهانی برای گرفتن ماهی به داخل آب شیرجه می رود. در پرنده ی نر ، دو نوار کم و بیش نیمه کامل سیاه رنگ در سینه و درپرنده ی ماده یک نوار سیاه قطع شده در سینه دیده می شود. خط ابرویی سفید، چشم ها سیاه، تارک سیاه با کاکل کوچکی در پس سر و دم سفید است. که در انتها لکه های سیاهی دیده می شود. روی پرهای مرکزی دم سیاه است. در پرنده ی جوان، نوار جلو سینه قهوه ای است.

صدا: صدای این پرنده شبیه « پرررپ، پرررپ، په روئیک» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در مناطق باز، در اطراف رودخانه ها ، تالاب ها، خورها و آب های شور و شیری به سر برده و در سوراخ دیواره ی ساحلی رودخانه و تپه های ماسه ای کنار تالاب ها آشیانه می سازد. در ایران ، بومی و فراوان است.

حفاظت: این پرنده نیازی به برنامه ی ویژه حفاظتی ندارد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.