ماهی خورک سینه سفید ( ماهی خورک گلو سفید)

نام علمی : Halcyon Smyrnensis

نام انگلیسی:  White Breasted Kingfisher    

نام فارسی: ماهی خورک سینه سفید ( ماهی خورک گلو سفید)

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 26 سانتیمتر طول دارد و از دو گونه ی دیگر ماهی خورک، نسبتا بزرگتر بوده و به واسطه ی رنگ شفاف و منقار قرمز بزرگ، سر و شکم قهوه ای شکلاتی، سینه و گلوی سفید، پیش بال سیاه و روتنه و دم آبی فیروزه ای به هیچ وجه اشتباه نمی شود. در پرواز سریع و مستقیمش، لکه های سفید روی شاهپرها دیده می شود. نسبتا پر سر و صداست و اغلب روی سیم های برق، به حالت قائم، در انتظار شکار می نشیند.

صدا: صدای این پرنده بلند و شبیه «که ری ل- که ری ل» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در کنار جویبارها، کشتزارها ، باغ ها، دشت های باز، جنگل ها، آب های شیرین و سواحل دریا به سر می برد. درایران بومی و نسبتا فراوان است. و در سوراخ درخت ها با دیواره ی ساحلی رودخانه ها و ساختمان ها آشیانه می سازد.

حفاظت: ای پرنده نیازی به برنامه ی حفاظتی ندارد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.