ماهی خورک

نام علمی : Aleedo Atthis

نام انگلیسی:  Common Kingfisher    

نام فارسی: ماهی خورک

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 17 سانتیمتر طول دارد. اندازه اش کوچک، روتنه آبی و سبز براق، زیر تنه قرمز، گلو و گردن سفید نخودی و منقار تیره است ( د رپرندهی ماده، نیم نوک پایین قرمز است) . در پرواز، که سریع و مستقیم و در سطح پایین نزدیک به آب انجام می گیرد.  در جا بال زنی نیز دارد، درخشندگی سبز رنگی پشت و روی دمش نمایان می شود. پرنده ای نسبتا خجالتی است. بنابراین، در حالت نشسته، به آسانی دیده نمی شود. پیش از شیرجه زدن برای صید ماهی، مدتی طولانی روی شاخه ای در بالای آب می نشیند.

صدا: صدای این پرنده بلند و کلفت واغلب در هنگام پرواز، شبیه «چی ی،» یا «ته زی ی » شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در رودخانه ها، کانال های آب، دریاچه ها، سواحل دریاها، تالاب ها و مانداب های ساحلی حاصل از جزر و مد دریا به سر برده و در سوراخ هایی که در دیواره ی ساحلی رودخانه وجود دارد، آشیانه می سازد. و گاهی نیز دور از آب تولید مثل می کند. درایران، بومی و فراوان است.

حفاظت: این پرنده، نیازی به حفاظت ندارد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.