مراسم طلب باران (سویی قازان)

اگر باران نبارد مراسمی به نام «سویی قازان» برپا می‏شود. اهالی محلدر یک چهارشنبه گوسفندی کشته و در مسجد به خواندن دعای مخصوص می‏پردازند. هنگام دعا دست‏ها کشیده است، انگشتان را به طرف پایین می‏گیرند و طلب رعد و برق و نزول باران می‏کنند. پس از دعا و صرف غذا در گروه‏های سنی تا چهل نفری به همراه روحانی به در منازل مردم رفته و آرد جمع می‏کنند. اگر اهالی منزل خواسته آن‏ها را برآورده کنند، دعا می‏کنند و سپس با این آرد، آش می‏پزند و میان مردم تقسیم می‏کنند. این رسم که در میان گوگلان‏ها به «توی تاتان» معروف است با جمع‏آوری و فروش آردها و دادن صدقه، در شب بعد پایان می‏یابد.
یکی دیگر از مراسم مربوط به طلب باران «باسلاشماق» است که ضمن آن جوانان به روستائی که چشمه یا رودخانه دارد هجوم می‏برند و سعی می‏کنند چند نفر از اهالی آنجا را گرفته و در آب بیندازند یا با سطل روی آن‏ها آب بریزند (نوعی نمایش نمادین قربانی کردن برای رودخانه) در این حالت تنها یاران فرد دستگیر شده حق دارند به کمکش بشتابند و او را از دست آن افراد نجات دهند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.