مراسم عقیقه

از جمله رسوم معمول در بین دوانی ها ، یکی هم رسم عقیقه است. عقیقه در عربی به معنی موی شکم نوزاد در هنگام تولد است . معنی دیگر آن ، ذبح گوسفند در هفتمین روز تولد نوزاد است . شاید این رسم در گذشته در روز هفتم انجام می شد ، اما امروزه موعد خاصی برای آن قائل نیستند و در هر فرصتی که دست داد، آن را تدارک می بینند . انجام این کار ممکن است تا هفت سالگی کودک هم به تعویق بیفتد . اما تا هنگام مراسم عقیقه نباید موی سر کودک تراشیده شود .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.