مرغ جیرفتی

نام علمی : Francolinus Pondicerianus

نام انگلیسی:  Grey Francolin    

نام فارسی: مرغ جیرفتی
 

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 30 سانتیمتر طول دارد و مورد علاقه ی شکارچیان است، پرو بالش خاکستری ونرو ماده همشکل اند. روتنه نقطه نقطه با خطوط ظریف، شبیه خط موج دار، به رنگ خرمایی کمرنگ، که وسط آنها حالت صلیب مانند ارد، دیده می شود . پیشانی و نوار بالای چشم بلوطی،اما فاقد لکه ی بلوطی پشت گردن شبیه دراج ماده است.زیر گلو چانه نخودی با حشایه ی قهوه ای مایل به سیاه، زیر تنه قهوه ای خاکستری با رگه های عرضی سیاه وقهوه ای، و پاها قرمز بلوطی دیده می شود.

صدا: صدای این پرنده بلند و جیغ ماننند است و با تکرار 5 تا 19 توت، شبیه«کیک- کی یو-کو،کیک – کی یو-کو» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در مناطق با پوشش بوته ای و درختان پراکنده، گزستان ها، بستر رودخانه ها و زمین های کشاورزی به سر برده و روی زمین در زیر بوته ها و در مناطق جنوبی نسبتا فراوان است.

حفاظت: این پرنده د رزمره ی پرندگان حمایت شده است، بنابراین، باید تحت نظارت دقیق حفاظتی، خصوصا از محل های تولید مثلش، قرار گیرد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.