مرغ حق

نام علمی : Otus Scops

نام انگلیسی:  European Scops Owl    

نام فارسی: مرغ حق

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 19 سانتیمتر طول دارد و اندازه اش کوچک و گوشپرها یش کوتاه است. از سه گونه ی دیگر مرغ حق به دشواری تمیز داده می شود. سر نسبتا بزرگ؛ گوشپرها کوچک به رنگ قهوه ای خاکستری (قهوه ای گل اخرایی) با صورت کمرنگ تر، و حاشیه ی تیره در اطراف چشمان زردش دیده می شود. همچنین پر وبال با خال های سفید نخودی مشخص، روتنه راه راه قهوه ای تیره، حاشیه های تارک، شانه ها و گوش ها با خال های سفید یا نخودی و زیر تنه راه راه با پیچ وخم جدا شده با لکه های سفید دیده می شود. ( در مرغ حق جنوبی این شکل رنگ دیده می شود). شاهپرها نیز دارای رگه رگه ی خاکستری کمرنگ است. از سایر جغدها به واسطه ی صدایش تشخیص داده شده و به طور کلی حشره خوار است.

صدا: صدای این پرنده در هنگام قلمرو خاهی مانند سوت آرامی شبیه «پوو » شنیده می شود.

زیستگاه : این پرنده در درختان مجاور مناطق مسکونی، باغ ها، باغچه ها، و نیز در ساختمان های قدیمی به سر برده و در سوراخ درختان با آشیانه های متروک پرندگان دیگر آشیانه می سازد. در ایران، تابستان ها فراوان است.

حفاظت: به سبب اینکه این پرنده مورد علاقه ی شکارچیان نیست، تنها خطری که این پرنده را تهدید می کند، تخریب زیستگاه است.

نظرات بسته شده است.