مسجد آقا سید ابراهیم، رشت

این بنا در محله بادی الله یا بدیع الله شهر رشت و در کنار بقعه آقا سید ابراهیم واقع گردیده و بنای اولیه آن، از آثار دوره قاجاریه است . طول این بنا، 90/11 و عرض آن، 10 متر است . دو فیلپای آجری در وسط مسجد است . سقف مسجد، لمبه کوبی و بام آن، سفال سر است . این بنا دارای صحن روباز، کفشکن، نورگیرهایی در اضلاع مختلف و دو در ورودی از طرف حیاط و کوچه سردار است . منبع: ستوده.1349،صص283-282

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.