مسجد آمنه گل،‌ ندوشن

این بنا در ندوشن – از توابع خضرآباد یزد – واقع گردیده و بنای اولیه آن از آثار قرن هشتم هجری است . بنای فعلی، منحصر به اتاق کوچکی است که تنها اثر قابل توجه آن، سنگ نوشته ای به خط نسخ خوش است که در آن نام بانی مسجد " زین الدین علی بن محمد بن ابراهیم الکحائی ؟ " و تاریخ رمضان 777 ه-.ق نقرشده است. منبع: افشار. 1348،ج1،صص155-156

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.