مسجد اسماعیل بیگ، بناب

این مسجد به فاصله کمی ازمسجد جامع بناب قرار گرفته و پس ازمساجد مهرآباد و میدان، یکی ازبناهای زیبا و مستحکم بناب به شمارمیرود که ازنقطه نظر ساختمان و همچنین ایوانی که درجلوی شبستان آن ساخته شده، یکی از آثار جالب دوران صفوی است. ایوان تا آنجا که ممکن بوده، پرشکوه و جالب بنا شده و چهار ستون چوبی آن دارای سرستون های زیبایی است که تا حدودی ایوان عالی قاپو و چهل ستون اصفهان را به خاطر می آورد. دیوارهای ایوان، تنها با آجرچینی ساده و خفته راسته تزیین گردیده است . دربالای در ورودی و طرفین آن، مجموعا پنج پنجره ارسی با شیشه های رنگین به چشم می خورد . با عبورازدر چوبی قدیمی، وارد کفشکن کوچکی می شویم که به وسیله نرده ای چوبین ازشبستان جدا می گردد . قسمت زنانه مسجد، بالکنی است که دربالای همین قسمت قرار دارد . برای ورود به این بالکن می توان از راه پله ای که درسمت غربی شبستان است، استفاده کرد . شبستان مسجد دارای هشت ستون چوبی با سرستون های مقرنس زیبا و پایه ستون های سنگی است که سقف چوبی برروی آنها استوار شده است . فضای شبستان درکل ساده و تنها نمود تزیینی آن، شبکه بندی های پنجره و شیشه های رنگی آنها ست که به هنگام تابش آفتاب، به فضای داخل مسجد جلوه ای خاص می بخشد . مصالح اصلی مسجد را سنگ وآجر و چوب تشکیل می دهد .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.