مسجد اشکرند، اصفهان

در روستای اشکرند، در جنوب خاوری اصفهان، چهار مسجد قدیمی و ویرانه وجود دارد که اطلاعی از نام و هویت تاریخی آن ها در دست نیست. براساس بررسی ‌های ماکسیم سیرو، معماری این مساجد، معرف دوره‌های مختلف ساختمانی از قرون اولیه اسلامی به بعد است.

نظرات بسته شده است.