مسجد امامزاده کنگاور

مسجد امامزاده کنگاور

این بنا در محله گچ کن کنگاور در شمال غربی بقعه شاهزاده ابراهیم واقع است . بنا، مستطیل شکل به طول ۵۵/۷ وعرض ۳۳/۷ متر است که در دو طبقه فوقانی – شبستان – و تحتانی – سردابه- بنا گردیده است . پوشش طاقی شبستان بر روی چهار فیلپای چهار ضلعی قرار می گرفته که در حال حاضر تنها یک فیلپا بر جای مانده است . روی هر یک از فیلپاها از چهار طرف، چهار طاق جناغی زده اند و بر روی آنها در کل، ۹ طاق ضربی برپا شده است . شبستان زنانه، حد فاصل دو فیلپای شمالی و ضلع شمالی شبستان مسجد بوده که چون کف آن از کف قسمت های دیگر شبستان بلندتر بوده، به وسیله سه پله بدان می رفته اند . این شبستان به وسیله نورگیرهای چوبین قاب و آلت ظریفی، از شبستان مردانه جدا می شده است . بخش عمده ای از بنای قدیمی شبستان زنانه از بین رفته است . محراب مسجد با قطعات سنگ های حجاری شده تزیین و نماسازی شده است. این سنگ در داخل محراب دارای نقوش هندسی و گل و بوته هستند. در صفه سمت چپ محراب، منبری سنگی قرار داشته که در حال حاضر، در خارج از صحن شبستان فعلی برپا است . سردابه مسجد که در زیر شبستان بنا شده، ابتدا با سنگ بالا آمده، سپس چند رگ خشت خام چیده و فیلپاهای قطوری را با آجر بر روی خشت ها ساخته اند . بین فیلپاها و دیوارهای جانبی در قسمت جلو، طاق جناغی زده و در پشت آن، بقیه طاق را با زدن طاق هلالی کامل کرده اند . در میان سردابه، درگذشته، آبی جهت شرب و وضو جریان داشته است . در پای پله های ورودی شبستان مسجد، سنگابی استوانه ای ساده به قطر خارجی ۱۱۱ و بلندی ۱۱۵ ساتنی متر دیده می شود . بنای مسجد مربوط به دوره قاجاریه است.

منبع گلزاری.1357،صص164-162
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.