مسجد ایزد خواست، آباده

این بنا در روستای ایزد خواست، از توابع شهرستان آباده، و بر سر راه شیراز به اصفهان واقع گردیده و جزئی از قلعه قدیمی و ساسانی ایزدخواست خواست است که در قرن نهم هجری به مسجد تبدیل گردیده است . این بنا با نقشه مربع چهار طاقی، آتشگاه یا نیایشگاه قلعه بوده است . بدنه شرقی چهار طاقی و پوشش طاقی آن در دوره های متأخرتر تجدید شده است . این بنا به شماره 376 به ثبت تاریخی رسیده است .

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.