مسجد ترک، میانه

این بنا در روستای ترک در 23 کیلومتری شمال میانه و درکنار جاده قدیم میانه- سراب واقع است و یکی اززیبا ترین مساجد سنگی آذربایجان محسوب می شود . با توجه به شیوه معماری بخش قدیمی مسجد- علی رغم فقدان کتیبه تاریخی- به نظر می رسد که مسجد مربوط به دوره ایلخانان بوده و در سال 1282ه-. ق، بر طبق کتیبه های موجود، ازطرف حاج عباس ترکی بازسازی شده باشد . بنای مسجد دارای صحن با دو در ورودی، شبستان و مناره ای است که گلدسته و قسمت فوقانی آن منهدم شده است . نمای خارجی شبستان را که درضلع غربی صحن واقع است، یک در ورودی و چهارپنجره تشکیل می دهد که اطراف آن را با سنگ نماسازی کرده اند . در پیشانی دیوار، درهفت ترنج، کتیبه ای نوشته اند و یک کتیبه سنگی به شکل شش ضلعی درکنار در ورودی به چشم می خورد که عبارت ذیل برآن دیده می شود :" کل شی ء هالک الا وجهه 1282". شبستان مسجد به صورت مستطیلی به ابعاد 90/17×50/21 متر است که ازدر ورودی ساده ای که درشمال شرقی آن قرار دارد، می توان بدان راه یافت. در ورودی منار نیز درکنار همین درقرار دارد . یک گنبد بزرگ برفراز جلو خان محراب و 12 گنبد کوچکتر برروی ستونهای سنگی حجاری شده و جرزهای شبستان استقرار یافته اند . شبستان مسجد دارای یک محراب اصلی با مقرنس کاری ساده و دومحراب کوچکتر است که در طرفین محراب بزرگ قرار گرفته اند . درقسمت غربی شبستان و درجهت عرضی آن، شبستانی به ابعاد 710/3×45/12متر وجود دارد که سقف کوتاه آن به صورت طاق کلیل و تویزه است . ازاین شبستان قدیمی که دارای محراب سنگی دیگری با نقوشی حجاری شده ازدوره ایلخانان است، به عنوان شبستان زمستانی استفاده می شود . درگوشه جنوب شرقی شبستان، اتاق کوچکی به ابعاد 25/2×70/2متر وجود دارد که آرامگاه امامزاده یا به قولی دیگر، مدفن بانی بنا است و به وسیله دوپنجره مشبک سنگی، ازشبستان و صحن نور می گیرد . این بنا به شماره 868 به ثبت تاریخی رسیده است .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.