مسجد جامع اصطهبانات

این بنا در اصطهبانات در 74 کیلومتری فسا واقع گردیده و ازآثار دوره صفوی است . از آثار این دوره در مسجد، بقایای محرابی با گچبری های ظریف است که در شبستان مسجد قرار دارد . چندین ستون شبستان قدیم آن، از سنگ های استوانه ای قطور است که بر بعضی از آنها، عبارات دعایی و مطالبی از جمله عباراتی به تاریخ 1024 ه-. ق به خطوط کوفی و نسخ کنده کاری کرده اند . این بنا به شماره 1441/3 به ثبت تاریخی رسیده است .

نظرات بسته شده است.