مسجد جامع اقلید

این بنا در اقلید در جنوب شهرستان آباده و شمال استان فارس واقع گردیده و بنایی خشت و گلی است که مرتبا تعمیر یافته است . بنای مسجد ظاهرا فاقد اهمیت معماری و هنری است؛ اما کتیبه ای چوبین بر سردر مسجد نصب شده که بر اساس مفاد آن، مسجد در ماه ربیع الاول سال 849 ه-. ق توسط عبدالعزیز بن احمد بنا گردیده است . همچنین منبر منبتی مورخ 1008ه-. ق در این مسجد وجود دارد .

نظرات بسته شده است.