مسجد جامع اهر

این بنا درکوچه جمعه مسجد، درخیابان قدس واقع شده و ساختمان اولیه آن به دوره سلجوقی و اتابکان آذربایجان منسوب است . این مسجد دارای صحن روباز، شبستانی با ستون های حجیم و کتیبه های تاریخی است . حیاط مسجد بدون درنظرگرفتن چندین اتاق در طرفین سردر، دارای 10/31متر طول و 5/28 متر عرض است و در وسط آن، حوضی متناسب با ابعاد آن وجود دارد . در ورودی و کفشکن مسجد درگوشه جنوب غربی حیاط واقع شده است . شبتان مسجد، فضایی وسیع و کم ارتفاع به طول 6/30، عرض 16و ارتفاع 5 متر- با احتساب گنبدها- است . پوشش 21 گنبدی این شبتان، برروی چهارده پایه دروسط و چهارده نیم پایه در اضلاع شمالی و جنوبی قرار گرفته است . ستون ها ازحجم زیادی برخوردارند که تناسب مسجد را برهم زده است . تمام سطوح ستون ها و دیوارها سفیدکاری و تنها قسمت هایی از ازاره آن سیمان کاری شده است . فضای شبستان مسجد توسط دیوارهای جدا کننده ای به سه قسمت باکاربری های مختلف تقسیم شده است . برکتیبه سردر مسجد، درچهارسطر، متن ذیل نوشته شده است : "به تاریخ ثلث و عشرین و مائه بعد الالف من الهجره ازغیر المال مرحوم حاجی محمد سلیم مسجد جامع بنا گردید[1123]". کتیبه دیگری درکفشکن مسجد وجود دارد که حاکی از تعمیر مسجد به سال 198 1 ه-. ق است . در این مسجد، کتیبه های دیگری مربوط به تعمیرات بنا مورخ 1152و 1158ه- . ق وجود دارد .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.