مسجد جامع خنج

این بنا در خنج لارستان در جنوب استان فارس واقع است . بنای فعلی مسجد مربوط به دوره متأخر است و اعتبار آن، مربوط به بقایای بقعه شیخ محمد ابوانجم است که در دوره آق قویونلو بر مزار شمس الدین شیخ حاجی محمد خنجی- از مشاهیر و عرفای فارس- ساخته شده است

نظرات بسته شده است.