مسجد جامع رکن آباد

این بنا در محله علیای رکن آباد- از آبادی های قدیم میبد- در 17 کیلومتری اردکان واقع گردیده و مشتمل بر صحن، گنبدخانه، ایوان تابستانی و شبستان زمستانی است . در وسط سقف گنبد، بشقابی سفالی به رنگ آبی و با نقوش ستاره و گل نشانده اند . بر دیوار بالای محراب ایوان ، تخته سنگ مرمری به اندازه 28× 37سانتی متر نصب کرده اند که بر آن به خط خوش نسخ ، نام دوازده امام و تاریخ رمضان 927 ه-.ق نقر گردیده است . منبع: افشار. 1348،ج1،ص 103

نظرات بسته شده است.