مسجد جامع زاوغان، سمنان

مسجد زاوغان در شمال محله زاوغان سمنان و در میان باغ‌هاى سرسبز واقع شده است. این مسجد که از بناهاى قرن دوم هجرى و مربوط به دوره تسلط علویان در این سرزمین است، به همت سید ضیاءالدین محمد، فرزند و جانشین سید زین‌الدین على صالح پسر عبیدا… بن حسین اصغر بن امام زین‌العابدین (ع) بنا شده است.
 
مصالح ساختمانى که در این مسجد به کار رفته آجر، گچ، سنگ و خشت‌خام است. مسجد جامع زاوغان شامل ایوانى بلند است که ارتفاع آن بیش از ده متر است و رو به مشرق قرار دارد. در طرفین ایوان، دو گوشوارهٔ دو طبقه ساخته شده که سقف گوشوارهٔ زیرین دست چپ ایوان، فرو ریخته است. در سمت راست ایوان، دو ستون خشتى بلند، ‌ قطور و مخروبه به چشم مى‌خورد.
 
آنچه از این مسجد باقى مانده یکى هم قوس بلند ایوان است که داراى تزئینات آجرى به صورت مربع‌هاى کوچک و بزرگ و تودرتو است. آثار خرابهٔ‌ این مسجد هم اکنون در سمت غربى نهر میان زاوغان نمودار است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.